NTFP Việt Nam

CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN THAM QUAN HỌC HỎI CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP

CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN THAM QUAN HỌC HỎI CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP Để nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển các mô hình sinh kế nông nghiệp. Ngày 13/05/2023, thông qua sự kết nối của NTFP_EP Việt Nam, Caritas Phan Thiết đã tổ chức cho cộng đồng…

Xem Tiếp
×