NTFP Việt Nam

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ DỰ ÁN LIÊN MINH RỪNG – VÌ SINH KẾ XANH (GLA2)

Hội thảo đánh giá giữa kỳ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày 27,28,29 tháng 6 vừa qua, với sự tham gia của các đối tác liên minh: NTFP -EP Việt Nam, Tropenbos Việt Nam, Pan Nature, cùng các cố vấn và chuyên gia đến từ NTFP Asia, Global Forest Coalition, Viện Sinh thái học Miền Nam.

Mục đích hội thảo nhằm đánh giá tình hình hoạt động, kết quả đã đạt được so với những mục tiêu ban đầu đặt ra trong quá trình triển khai Dự án GLA2 đến nay. Đồng thời trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung chủ yếu vào các đề xuất sửa đổi và vạch ra kế hoạch hành động và giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc Dự án gặp phải trong thời gian qua và tìm những giải pháp nhanh tiến độ triển khai dự án trong thời gian còn lại.

Bà Galido Katherine– điều phối dự án GLA2 đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức trong thời gian vừa qua và mong rằng các tổ chức tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hoạt động để đảm bảo Dự án được triển khai theo đúng tiến độ.

×