NTFP VietNam

Detail Information

Science Name: eberhardtii
Local Name: Móc tai Eberhardt
Family Name: Balsaminaceae | Order Name: Ericales
Full Description: Cỏ cao 20 cm, không nhánh. Lá có phiến thon, dài 5 cm, có lông to đo đỏ, mặt trên có ít lông, mặt dưới mốc mốc; cuống 1 cm, không cánh, có lông to. Hoa cô độc, hường đậm; lá đài thon, không lông, môi dài 5 mm, móng dài 3 cm; cờ hình tim, cao 7 mm, có mũi; tiểu nhụy 5.
Habitat: Mọc nơi ẩm ở rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới vùng thấp.
Distribution: Khánh Hòa (Khánh Vĩnh.)
Phenology:
Uses Information: Cảnh
- Cây có thể trồng làm cảnh nhờ hoa đẹp.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×