NTFP Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ

Quỹ Tài trợ nhỏ Pastor Rice (PRSGF) là một chương trình tài trợ hướng tới cộng đồng, được thành lập bởi Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) nhằm tiếp nối di sản và để tưởng nhớ Mục sư Delbert Arthur Rice, một trong những người thuộc ban quản trị sáng lập của tổ chức. Mục sư Rice là một nhà truyền giáo người Mỹ lần đầu tiên đến vùng núi Brgy. Imugan, Sta. Fe, Nueva Vizcaya, Bắc Luzon, Philippines vào giữa những năm 1960 và ở lại đó sống với cộng đồng bản địa Ikalahan cho đến khi ông qua đời vào năm 2014. Xem thêm…

Các hạng mục tài trợ

Phụ nữ và Hành động vì Khí hậu

Khoản tài trợ này dành cho các tổ chức cơ sở của phụ nữ và các bạn gái trẻ ở Indonesia và Phillippin, những người có kế hoạch thực hiện các sáng kiến giải quyết khủng hoảng khí hậu đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới. Xem thêm…

IPLC và Quản lý LSNG hiệu quả

Khoản tài trợ này dành cho các tổ chức địa phương và tổ chức cấp cơ sở ở Đông Nam Á, đặc biệt là từ Indonesia, Malaysia, Phillippin và Việt Nam, những người đang nỗ lực quản lý và phát triển hiệu quả lâm sản ngoài gỗ cũng như các nguồn tài nguyên khác tại các khu vực có rừng nơi họ sinh sống. Xem thêm…

Trợ cấp Phản hồi nhanh (Quick Response Grants)

Tài trợ cho Phản ứng nhanh (QRG) là một mô hình tài chính linh hoạt được tạo ra để hỗ trợ kịp thời và chiến lược cho các cộng đồng địa phương Châu Á, những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường (W / EHRDs) và các tổ chức của họ. Xem thêm…

×