NTFP Việt Nam

NỘP HỒ SƠ

Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Châu Á kêu gọi các tổ chức cơ sở có các sáng kiến ở cộng đồng địa phương (IPLCs) và các cộng đồng dựa vào hệ sinh thái rừng gửi đề xuất đến Quỹ tài trợ nhỏ Pastor Rice (PRSGF). PRSGF nhằm mục đích xúc tác và hỗ trợ các hoạt động xây dựng và tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương, tập trung mạnh hơn vào các nhóm cộng đồng địa phương, ưu tiên phụ nữ và thanh niên trong việc bảo tồn, an ninh lương thực và sức khỏe cũng như sử dụng tài nguyên bền vững và sinh kế.

In this funding facility, we accept applications of grassroots initiatives giving particular attention to:

 1. inclusive, sustainable and gender-just climate actions
 2. innovative and sustainable solutions to environmental and poverty-related issues;
 3. empowerment and rights of IPLCs, women and youth;
 4. partnership and collective action initiated and lead by IPLCs, women or youth.

Các chủ đề của sáng kiến thuộc thuốc bất kỳ hoặc kết hợp các lĩnh vực chuyên đề sau:

 1. Quản lý tài nguyên thiên nhiên (NRM): bao gồm tăng cường hoặc phục hồi các tục lệ truyền thống bền vững, quản lý tài nguyên thiên nhiên của địa phương thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi, nâng cao năng lực giám sát và lập kế hoạch quản lý tài nguyên và chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn quan trọng.
 2. Hưởng dụng: đặc biệt là các quyền về đất đai và tiếp cận tài nguyên rừng và nước, các yêu sách lãnh thổ của các cộng đồng địa phương-bản địa và giải quyết tranh chấp đất đai.
 3. Sinh Kế: với trọng tâm là cải thiện thu nhập, thông qua thương mại sản phẩm lâm sản ngoài gỗ từ các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng có tiềm năng tự duy trì trong tương lai và bằng cách giải quyết các tác động có thể có đối với tài nguyên thiên nhiên.
 4. Ứng phó với các mối đe dọa và bảo vệ môi trường: đặc biệt là vận động xung quanh tác động của các diễn biến phá hoại – ví dụ: mở rộng quy mô lớn các đồn điền và khai thác bột giấy và dầu cọ ở Indonesia, Philippines và các khu vực khác trong khu vực – giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc trong xã hội tại các cơ quan vận động hành lang rộng lớn, hiệu quả để ngăn chặn những phát triển này, đồng thời giám sát và thực thi tốt hơn các quy định.
 5. Hành động khẩn cấp, thảm họa và trường hợp khẩn cấp
 6. Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu: bằng cách tập trung vào việc xây dựng khả năng chống chịu cho các nhóm dựa vào rừng khi đối mặt với biến đổi khí hậu và thử nghiệm các biện pháp can thiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

PRSGF sẽ có thể tiếp cận được với nhiều cộng đồng hơn trong mạng lưới Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) ở các khu vực có rừng khắp Nam và Đông Nam Á. Tùy thuộc vào hạng mục tài trợ, lời kêu gọi dành cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) đối tác và không đối tác của NTFP-EP Châu Á, chủ yếu trong các mạng lưới quốc gia của tổ chức này ở Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cũng như như ở các khu vực / quốc gia mở rộng, chẳng hạn như CHDCND Lào, Myanmar và Thái Lan.

Các loại tài trợ

Quỹ tài trợ nhỏ lên đến € 5.000 nhưng phục vụ mục đích xúc tác và nhằm huy động các nguồn lực bổ sung.

Giải thưởng tài trợ chiến lược từ € 5.000 đến € 10.000 cho các dự án có sáng kiến chiến lược và sáng tạo như các dự án dựa trên cộng đồng xuyên biên giới, trao đổi, hội thảo học hỏi và những thứ tương tự. Một lập luận thuyết phục mạnh mẽ cần được đưa ra để nhận tài trợ.

Trợ cấp di chuyển tối đa lên đến € 1.500 cho các đơn xin với sự tham gia của các cộng đồng địa phương, phụ nữ hoặc thanh niên trong đào tạo của Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ, trao đổi và nghiên cứu hành động trong các chủ đề chính về bảo tồn cộng đồng, thực phẩm bản địa và sức khỏe, doanh nghiệp LSNG và thương mại công bằng, thuê đất / Hiệp hội các khu bảo tồn do cộng đồng và người bản địa quản lý (ICCA – Indigenous peoples’ and community conserved territories and areas).

Thời gian thực hiện tài trợ có thể thay đổi tùy theo dự án nhưng không quá 12 tháng.

Đối tượng nộp hồ sơ

Điều kiện của người nộp đơn
Ứng cử viên phải đáp ứng từng tiêu chí được xác định dưới đây:

 • Người nộp đơn là một tổ chức cơ sở / dựa vào cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội địa phương. Các nhóm cơ sở là những nhóm hoạt động dựa vào cộng đồng và hiểu biết về cảnh quan, ngôn ngữ, văn hóa địa phương và những thách thức của khu vực họ đề xuất.
 • Người nộp đơn phải có trụ sở và hoạt động chủ yếu tại một trong các quốc gia:
  • Campuchia
  • Ấn Độ
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • Việt Nam
   Đồng thời mở rộng cho các mạng lưới của nó
  • CHDCND Lào
  • Myanmar
  • Thailand
 • Người nộp đơn có thể là đối tác hoặc không phải là đối tác hoặc tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) của bất kỳ văn phòng quốc gia nào về LSNG.
 • Quyền sở hữu – Dự án được lãnh đạo hoặc tham gia mạnh mẽ bởi các cộng đồng địa phương / phụ nữ / thanh niên; động lực thúc đẩy đặc biệt cao đối với các cộng đồng địa phương / phụ nữ / thanh niên;
 • Tính cấp thiết – nếu không được cấp vốn, động lực có thể bị mất hoặc có thể xảy ra sự thụt lùi trong chiến lược tổng thể, liên quan đến các cơ hội bất ngờ hoặc các mối đe dọa đột ngột, bao gồm các sáng kiến mới đầy hứa hẹn cần vốn khởi nghiệp;
 • Các nguồn tài trợ khác không có sẵn ngay lập tức (với giả định rằng điều này đã được kiểm tra bởi sáng kiến và những người ủng hộ sáng kiến.);
 • Tổ chức (Năng lực thể chế) – sáng kiến được tổ chức đầy đủ để tự mình thực hiện các hoạt động hoặc có thể dựa vào sự hỗ trợ / hỗ trợ đầy đủ của người khác;
 • Nếu tài trợ cầu nối được yêu cầu, tổ chức nộp đơn phải trình bày lý do tại sao nhà tài trợ cũ sẽ không tài trợ cho hoạt động, và xây dựng một kế hoạch hoạt động và huy động nguồn lực rõ ràng trong thời gian quỹ cầu.
 • Tất cả các dự án nên sử dụng các công cụ và tài nguyên thân thiện với môi trường, hiệu quả nhất để ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào đối với môi trường. Điều này bao gồm việc sử dụng các vật liệu hữu cơ và tự nhiên để làm phân bón, thuốc trừ sâu, v.v. làm ví dụ, nếu dự án yêu cầu.

Các đơn được chấp nhận theo chu kỳ, trên cơ sở ai nộp trước sẽ được ưu tiên. Đối với các khoản tài trợ nhỏ, các dự án phải thực hiện từ 6 tháng đến tối đa 12 tháng.

Làm thế nào để nộp hồ sơ

 1. Tải xuống các hướng dẫn và biểu mẫu đăng ký từ Trang web của NTFP-EP: https://www.ntfp.org/grants. Người nộp đơn nên đọc kỹ các hướng dẫn trước khi hoàn thành đơn đăng ký / đề xuất PRSGF và các biểu mẫu ngân sách.
 2. Điền vào các mẫu đơn:
  • Đơn / đề xuất (định dạng MS Word) chỉ nên dài 3-5 trang. Có thể nộp đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây theo sở thích: tiếng Anh, Bahasa-Indonesia, Bahasa-Malaysia, Tagalog, Bisaya, Việt Nam.
  • Ngân sách (định dạng MS Excel) nêu ngân sách chi tiết chi tiết (trong đó 80% quỹ trở lên nên được phân bổ cho các hoạt động của dự án chứ không phải cho tiền lương)
 3. Gửi mẫu đơn đăng ký đã hoàn thành đến email grants@ntfp.org
  • gửi tới: Ban thư ký PRSGF, NTFP-EP Châu Á
  • chỉ ra trong dòng chủ đề – Ứng dụng PRSGF 2021 (tổ chức của bạn)
 4. Bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi sẽ đặt ra các thời hạn sau để nhận đơn đăng ký cho mỗi chu kỳ tài trợ. Ngày 10 tháng 8, ngày 4 tháng 10, ngày 6 tháng 12. Việc xem xét và phê duyệt các đề xuất sẽ được thực hiện trên cơ sở ưu tiên các đề xuất nộp trước. Đối với năm 2022, các chu kỳ tài trợ, bắt đầu từ việc chấp nhận đơn đăng ký, sẽ vào thứ Hai đầu tiên của tháng đầu tiên của quý: ngày 3 tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10.
 5. Chờ thông báo và / hoặc xác nhận bạn đã gửi. Nếu không nhận được thông báo xác nhận sau 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi, vui lòng gửi email liên hệ của bạn tới grants@ntfp.org. Khối lượng ứng dụng dự kiến cho quỹ này và sự cố kết nối internet có thể ảnh hưởng đến thời gian phản hồi của chúng tôi đối với một số nội dung gửi.
 6. Người đăng ký thành công sẽ được thông báo thông qua phương thức liên hệ ưa thích của họ sau khi đề xuất của họ được chọn.
×