NTFP Việt Nam

Lịch sử thành lập

Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2016 bởi Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ châu Á và Viện Sinh thái học Miền Nam.
Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) là một mạng lưới hợp tác của hơn 100 tổ chức dựa vào cộng đồng, nhóm các cộng đồng địa phương và các tổ chức dân sự xã hội ở 6 quốc gia và vùng miền tại Châu Á

Tầm nhìn

NTFP – EP Việt Nam thúc đẩy trao quyền cho các thế hệ trẻ sống dựa vào rừng nhằm bảo tồn văn hoá, tri thức truyền thống, cảnh quan và hệ sinh thái rừng đồng thời được hưởng dụng chúng một cách bền vững.

thumnail-web
web 2

Sứ mệnh

NTFP-EP Việt Nam thúc đẩy trong việc trao quyền cho các tổ chức địa phương làm việc với các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, chủ yếu là cộng đồng ở Việt Nam hướng tới quản lý bền vững cảnh quan và hệ sinh thái rừng cũng như quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, sinh kế, bản sắc văn hóa.

Mục tiêu

Mục tiêu của NTFP-EP Việt nam là đảm bảo việc trao quyền cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng thông qua các chương trình bảo tồn rừng, thực phẩm và cây thuốc bản địa, quyền quản trị rừng cộng đồng, sinh kế bền vững ở Việt Nam

web-3

ĐỘI NGŨ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

femi pinto

Giám đốc điều hành NTFP EP Châu Á

Crissy Guerrero

Cố vấn NTFP EP Châu Á

Screen Shot 2022-06-17 at 2.24.29 PM

Ts. Lưu Hồng Trường

Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam /Giám đốc Trung Tâm CBD

thầy

Ts. Vũ Ngọc Long

Cố vấn NTFP-EP Việt Nam

Screen Shot 2022-06-27 at 11.27.36 AM

T.S Phan Văn Thắng

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

thày chính

TS. Phùng Hữu Chính

Nguyên Giám đốc trung tâm nghiên cứu Ong nhiệt đới

 BAN THÀNH VIÊN

c dung

Trịnh Thị Mỹ Dung

Quản lý hoạt động của NTFP EP Việt Nam

c quân

Trương Thị Bích Quân

Điều phối hoạt động nghiên cứu và vận hành

hoa

Lại Thị Hoa

Quản lý mảng tài chính

thỉ

Nguyễn Thị Thuỷ

Quản lý cộng đồng và nhân viên truyền thông

A Châu

Kỷ Bảo Châu

Quản lý Dự án và Thiết kế

Viên-đã nén

Phan Lâm Xuyên Viên

Nhân viên Phát triển sản phẩm

NHÂN VIÊN CỘNG ĐỒNG

Tỉnh Kon Tum
Y Phương
Đăk Pne
Tỉnh Bình Thuận
Thanh Mai
Núi Ông
Tỉnh Bình Định
Huyền Trang
An Toàn
Tỉnh Bình Thuận
Trâm Thanh
Tà Kóu
Tỉnh Ninh Thuận
Trọng Tin
Núi Chúa

DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

×