NTFP Việt Nam

Trợ cấp Phản hồi nhanh (Quick Response Grants)

Tài trợ cho Phản ứng nhanh (QRG) là một mô hình tài chính linh hoạt được tạo ra để hỗ trợ kịp thời và chiến lược cho các cộng đồng địa phương Châu Á, những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường (W / EHRDs) và các tổ chức của họ.

Quỹ Trợ cấp Phản hồi nhanh sẽ dao động từ $ 100 – $ 5.000 và sẽ được cung cấp để hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp cho phép những cộng đồng địa phương, những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường giải quyết các vấn đề an toàn và bảo mật chính hoặc giám sát và lập hồ sơ các trường hợp về môi trường cần báo cáo ngay lập tức. Một số ví dụ về các khoản tài trợ tiềm năng được đưa ra là: hỗ trợ những cộng đồng địa phương, những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường tìm kiếm nơi trú ẩn hoặc tái định cư do các mối đe dọa an ninh; được hỗ trợ pháp lý để báo cáo một cuộc tấn công hoặc để bảo vệ một những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường bị kiện; hoặc lắp đặt hệ thống camera an ninh mới trong văn phòng của tổ chức những cộng đồng địa phương, những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường.

Mục tiêu của hoạt động này là tăng cường hơn nữa khả năng và tính bảo mật của các cộng đồng địa phương, những người bảo vệ nhân quyền vì môi trường và các tổ chức của họ để có thể bảo tồn và bảo vệ cảnh quan rừng của tổ tiên và tiếp cận hỗ trợ pháp lý khi cần thiết. Đối với Tài trợ cho Phản ứng nhanh, yêu cầu đề xuất, tiêu chí lựa chọn và quy trình sẽ được sửa đổi để phù hợp với phản ứng khẩn cấp cần thiết. Lời kêu gọi sẽ mở quanh năm cho các nhà hoạt động là phụ nữ/nam giới và các thành viên cộng đồng địa phương cần hỗ trợ nhanh chóng và khẩn cấp để giảm thiểu các mối đe dọa, cũng như đảm bảo an toàn và an ninh cho họ. Việc xử lý và phê duyệt yêu cầu QRG phải được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi nộp yêu cầu, trong khi tiền sẽ được chuyển tối đa trong vòng 3 tuần.

Quy trình đăng ký như sau:

  • Người nộp đơn viết thư gởi tới Giám đốc Điều hành Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Châu Á (NTFP -EP Asia) thông báo về ý định tiếp cận khoản tài trợ Yêu cầu ngân sách.
  • Thông tin chuyển khoản (STK ngân hàng)
  • Thư xác nhận từ một tổ chức đối tác hoặc văn phòng Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ.
×