NTFP VietNam

Detail Information

Science Name: championii
Local Name: Hồng quang
Family Name: Hamamelidaceae | Order Name: Saxifragales
Full Description: Đại mộc cao 25m. Lá có phiến bầu dục thon, to vào 11 x 4 cm, bìa nguyên, gân phụ 6-13 cặp, đỏ chói lúc rụng; cuống dài 3-5 cm. Hoa đầu đơn phái 5-10 ở nách lá, thòng, có lá hoa kết lợp màu sét, có rìa lông; lá đài mỏng, không hay có lông sét; cánh hoa dài 1-2 cm; tiểu nhụy 10-18. Trái thành đầu tròn, to 1-2,5 cm.
Habitat: Mọc trong rừng kín lá rộng thường xanh mưa á nhiệt đới núi thấp.
Distribution: Khánh Hòa (Khánh Vĩnh và Cam Lâm.)
Phenology: Hoa: XI-V
Uses Information: GỗCảnhThuốc
Thân - Gỗ tốt bền, dùng để đóng đồ gia dụng, xẻ ván và làm cầu.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
Hoa - Hoa đẹp và có thể trồng làm cây cảnh, bóng mát.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
Lá - Lá dùng chữa vết thương.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×