NTFP VietNam

Detail Information

Science Name: racemosa
Local Name: Tim lang, Chiếc hoa chùm
Family Name: Lecythidaceae | Order Name: Ericales
Full Description: Đại mộc cao 15 m. Lá có phiến xoan ngược, không lông, bìa có răng thấp tà, gân phụ 9-12 cặp. Chùm ở chót nhánh, thòng, dài 50-60 cm, có lá hoa 1-2 cm, mau rụng; nụ to 10-15 mm; đài nỏ làm 3-4 phần không đều; cánh hoa 4 dài 2 cm, vàng dợt tiểu nhụy nhiều; noãn sào hạ, 4 buồng n-noãn. Trái to bằng trứng gà, 5,5 cm, tròn hay có 4 cạnh thấp; hột 1.
Habitat: Mọc ở rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới vùng thấp.
Distribution: Khánh Hòa (Khánh Sơn và Cam Lâm.)
Phenology: Hoa: IV-VII
Uses Information: CảnhThuốcThực phẩm
Hoa - Hoa đẹp, trồng làm cảnh.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
Rễ, Vỏ, Trái - Rễ làm thuốc uống mát. Vỏ làm thuốc bổ và chữa giun sán. Trái chữa ho và suyễn.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
Lá, Hạt - Lá non làm rau. Hạt ăn được.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×