NTFP Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

Tên Khoa Học: integerrima
Tên Địa Phương: Mai, Huỳnh mai
Họ: Ochnaceae | Chi: Malpighiales
Mô Tả: Tiểu mộc hay đại mộc nhỏ. Lá có phiến bầu dục, dai dai, không lông, gân phụ 8-10 cặp, bìa có răng thấp; cuống 4-7 mm. Tản phòng có cọng ngắn; hoa có cọng dài; lá đài 5 xanh; cánh hoa 10-10 (mai đôi), vàng tươi, dễ rụng; tiểu nhụy nhiều, nâu; tâm bì 5-20, không lông; vòi nhụy 1. Quả nhân cứng 1-1 quanh một đế hoa phù, đen; hột 1.
Sinh Cảnh: Mọc ở các trảng cây bụi vùng thấp.
Phân Bố: Biên Hòa, Bà Rịa, Khánh Hòa (Vạn Ninh, Cam Ranh và Cam Lâm.)
Vật Hậu Học: Hoa: I-IV
Công Dụng: CảnhThuốc
- Cây cảnh phổ biến.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
Vỏ - Vỏ cây ngâm với rượu làm thuốc bổ, lợi tiêu hóa.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×