NTFP Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

Tên Khoa Học: esculentum
Tên Địa Phương: Ráng Song quần rau, Rau dớn
Họ: Athyriaceae | Chi: Polypodiales
Mô Tả: Ráng to, có căn hành đứng, cao đến 3 cm, có vảy dài đến 1 cm, có chồi. Lá dài 1-1,3 m; cuống đen, có vảy; phiến 2 lần kép; tam diệp rộng cỡ 1,5 m; 4 cặp gân phụ thông vào nhau.
Sinh Cảnh: Mọc ở các trảng cỏ, cây bụi vùng thấp.
Phân Bố: Khánh Hòa (Khánh Vĩnh.)
Vật Hậu Học:
- Có thể làm cây cảnh.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
Lá - Lá chữa sưng tấy và cầm máu vết thương.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
Lá - Lá non ăn được.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
Lá, Đọt - Sử dụng lá và đọt non để luộc, xào hoặc nấu canh.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú: Cũng được bán trong cộng đồng và một số nhà hàng địa phương.
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×