NTFP Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

Tên Khoa Học: eberhardtii
Tên Địa Phương: Móc tai Eberhardt
Họ: Balsaminaceae | Chi: Ericales
Mô Tả: Cỏ cao 20 cm, không nhánh. Lá có phiến thon, dài 5 cm, có lông to đo đỏ, mặt trên có ít lông, mặt dưới mốc mốc; cuống 1 cm, không cánh, có lông to. Hoa cô độc, hường đậm; lá đài thon, không lông, môi dài 5 mm, móng dài 3 cm; cờ hình tim, cao 7 mm, có mũi; tiểu nhụy 5.
Sinh Cảnh: Mọc nơi ẩm ở rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới vùng thấp.
Phân Bố: Khánh Hòa (Khánh Vĩnh.)
Vật Hậu Học:
Công Dụng: Cảnh
- Cây có thể trồng làm cảnh nhờ hoa đẹp.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×