NTFP Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

Tên Khoa Học: diffusa
Tên Địa Phương: Rau trai, Thài lài trắng
Họ: Commelinaceae | Chi: Commelinales
Mô Tả: Cỏ bỏ, có rễ ở mắt, gần như không lông. Lá thon hay xoan thon đầu nhọn, bẹ có rìa lông. Mo rộng ở đáy, ít khi có lông sát, có cọng; vài hoa trên mỗi tán; hoa lam, rộng vào 1 cm. nang 3 buồng, hột 5, bì có mạng.
Sinh Cảnh: Mọc nơi đất ẩm hay ven theo bờ nước.
Phân Bố: Khánh Hòa (Khánh Sơn.)
Vật Hậu Học: Hoa: I-XII.
Công Dụng: Cảnh
Hoa - Sử dụng cây ra hoa để trang trí trong ngày Tết.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×