NTFP Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

Tên Khoa Học: championii
Tên Địa Phương: Hồng quang
Họ: Hamamelidaceae | Chi: Saxifragales
Mô Tả: Đại mộc cao 25m. Lá có phiến bầu dục thon, to vào 11 x 4 cm, bìa nguyên, gân phụ 6-13 cặp, đỏ chói lúc rụng; cuống dài 3-5 cm. Hoa đầu đơn phái 5-10 ở nách lá, thòng, có lá hoa kết lợp màu sét, có rìa lông; lá đài mỏng, không hay có lông sét; cánh hoa dài 1-2 cm; tiểu nhụy 10-18. Trái thành đầu tròn, to 1-2,5 cm.
Sinh Cảnh: Mọc trong rừng kín lá rộng thường xanh mưa á nhiệt đới núi thấp.
Phân Bố: Khánh Hòa (Khánh Vĩnh và Cam Lâm.)
Vật Hậu Học: Hoa: XI-V
Công Dụng: GỗCảnhThuốc
Thân - Gỗ tốt bền, dùng để đóng đồ gia dụng, xẻ ván và làm cầu.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
Hoa - Hoa đẹp và có thể trồng làm cây cảnh, bóng mát.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
Lá - Lá dùng chữa vết thương.
Nguồn Tham Khảo: Sách Khánh Hòa
Ghi Chú:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×