NTFP Việt Nam

NTFP-EP VIỆT NAM TÀI TRỢ MÔ HÌNH NUÔI DÚI CHO ĐỒNG BÀO CHĂM Ở TÀ KOU

NTFP-EP VIỆT NAM TÀI TRỢ MÔ HÌNH NUÔI DÚI Ở TÀ KOU Trước đây, nhóm cộng đồng Chăm ở Tà Kou đã lựa chọn chăn nuôi heo, song nhận thấy mô hình nuôi heo kém hiệu quả, không phù hợp với tình hình địa phương, nhóm trăn trở và tìm…

Xem Tiếp
×