NTFP Việt Nam

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “ RAU SẠCH GIA ĐÌNH” Ở XÓM ĐÈN

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “ RAU SẠCH GIA ĐÌNH” Ở XÓM ĐÈN Dù mới triển khai nhưng mô hình “Rau sạch gia đình" ở xã miền núi  thôn Xóm Đèn (xã Công Hải-Ninh Thuận) đã thu hút sự tham gia của nhiều hộ dân địa phương. Qua đó, giúp…

Xem Tiếp
×