NTFP Việt Nam

RƯỢU CẦN ĐĂK GIANG –  ĐẶC SẢN VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI BANA TẠI GIA LAI

ĐẶC SẢN RƯỢU CẦN VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI BANA TẠI GIA LAI Không biết tự bao giờ, rượu cần đã gắn bó với đời sống của người Bana, bởi ghè rượu đã có mặt trong mọi lễ tục của cộng đồng từ lễ mừng chiến thắng, mừng được mùa, mừng…

Xem Tiếp
×