NTFP Việt Nam

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TÂP THỂ CHO SẢN PHẨM MĂNG TỰ NHIÊN

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ CHO SẢN PHẨM MĂNG TỰ NHIÊN TẠI XÃ KON PNE Trong 2 ngày 12 và 13/06/2024, tại hội trường UBND xã Kon Pne, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Việt Nam…

Xem Tiếp
×