NTFP Việt Nam

 

HỘI NGHỊ ASIA PARK CONGRESS LẦN 2 – NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO CHO THẾ HỆ TRẺ 

Ngày 25 – 29/05/2022 vừa qua, NTFP EP – Việt Nam vinh dự được tham gia Hội nghị Asia Park Congress lần thứ 2 tại Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia). Sự kiện được diễn ra tại  trung tâm Hội nghị Quốc tế Sabah (SICC) với sự góp mặt của hơn 1.000 đại biểu từ 45 quốc gia trên khắp Châu Á, đại diện cho các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, học viện và khu vực tư nhân. Hơn 200 người dân bản địa và đại diện cộng đồng địa phương, cùng 250 lãnh đạo và chuyên gia trẻ cũng sẽ tham dự sự kiện lần này.

Hai tuyên bố được đưa ra để kêu gọi sự công nhận, hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo châu Á và toàn cầu, đưa ra những sáng kiến nhằm bảo vệ khu vực bảo tồn tự nhiên và người bản địa, vốn đang chịu tổn thương bởi áp lực ngành công nghiệp khai thác, biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng.

1.   Tuyên bố Kinabalu

  2.   Tuyên bố Api – Api

Với mục tiêu nâng cao vai trò của người bản địa và cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của Châu Á trong 10 năm tới. NTFP – EP Việt Nam tin rằng sự kiện Asia Park Congress sẽ mang tính bước ngoặt, giúp thiết lập chương trình nghị sự dành cho các nhà lãnh đạo trẻ ở các cộng đồng địa phương trên toàn Châu Á có cơ hội ngồi lại cùng nhau, chia sẻ tình hình các cộng đồng họ đang sinh sống nhằm:

  • Đưa ra biện pháp và hướng giải quyết các vấn đề thiên nhiên và con người
  • Đề xuất những chiến lược quản lý và bảo vệ khu bảo tồn bền vững
  • Tạo cầu nối cho các cộng đồng xuyên biên giới cùng nhau phát triển

  • Bảo vệ hiệu quả các khu vực bảo tồn
  • Bảo tồn đô thị và những thế hệ sau này
  • Chú trọng phát triển kinh tế bền vững cho các khu vực, tạo sinh kế cộng đồng

Đồng hành cùng sự kiện, NTFP – EP Asia với vai trò hỗ trợ các lãnh đạo trẻ tham dự để sẻ chia những câu chuyện về cộng đồng địa phương. Đây cũng là cơ hội để  các bạn  trẻ kêu gọi tiếng nói chung trên các nền tảng. Đồng thời nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo để trao quyền trong việc xây dựng đội nhóm trong các cộng đồng đối tác LSNG.

“Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống nằm trong Hệ mặt trời. Không phải ngày mai hay tháng sau, mà ngay bây giờ chính là thời điểm mỗi người cần cố gắng hết sức để đảm bảo sự tồn tại và phát triển cho chính chúng ta, và các thế hệ mai sau thông qua việc gìn giữ và bảo vệ những nguồn lực chung toàn cầu như: khí quyển, đại dương và hệ sinh thái.” – Ông Hajiji Noor, Bộ trưởng thứ 16 của Sabah, Thành viên của Hội đồng Lập pháp Bang Sabah (MLA), bày tỏ.

×