NTFP Việt Nam

KHOÁ TẬP HUẤN VỀ GIỚI

KHOÁ TẬP HUẤN VỀ GIỚI "XÂY DỰNG CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN SINH KẾ" Trong khuôn khổ Dự án Green livelihood Alliance 2 (GLA2): “Rừng vì tương lai công bằng”, Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP Việt Nam) thuộc…

Xem Tiếp
×