NTFP Việt Nam

PHIÊN CHỢ XANH TỬ TẾ

THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN NÚI RỪNG TẠI PHIÊN CHỢ XANH TỬ TẾ “Ủng hộ nông sản địa phương” Ở Sài Gòn, có một phiên chợ dùng sự tận tâm, để trao đổi sự tin tưởng, bán sản phẩm xanh sạch, để nhận lại sự hưởng ứng tích cực, và trên…

Xem Tiếp

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED EXCEED là từ viết tắt của “Expanding Community Enterprise and Economic Development” hay “Mở rộng Doanh nghiệp Cộng đồng và Phát triển Kinh tế”. Đây là chương trình đào tạo và tư vấn của NTFP-EP nhắm đến hỗ trợ hoạt động của các tổ chức…

Xem Tiếp
×