NTFP Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED

EXCEED là từ viết tắt của “Expanding Community Enterprise and Economic Development” hay “Mở rộng Doanh nghiệp Cộng đồng và Phát triển Kinh tế”.

Đây là chương trình đào tạo và tư vấn của NTFP-EP nhắm đến hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, và các tổ chức dựa vào cộng đồng ở khu vực Nam và Đông Nam Á trong việc mở rộng và củng cố sinh kế cũng như các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng gắn liền với quản lý tài nguyên bền vững ở vùng sâu, vùng rừng và các khu bảo tồn.

Các khóa đào tạo và dịch vụ tư vấn của EXCEED cung cấp các khóa học bao phủ nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến phát triển doanh nghiệp dựa vào cộng đồng. Các chủ đề chuyên môn và đào tạo theo nhu cầu cũng được xây dựng để đối mặt với các thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức.

EXCEED có một tầm nhìn về các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng thành công, dựa trên các giá trị gia tăng cho LSNG, tích hợp với cơ chế quản lý tài nguyên bền vững, điều mà sẽ giúp củng cố sinh kế ở vùng sâu và dựa vào rừng, cũng như thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Một loạt các khóa đào tạo và dịch vụ tư vấn của EXCEED sẽ giúp hỗ trợ phát triển toàn diện cho các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng, ngay từ khi bắt đầu: hình thành sáng kiến, tiến hành đánh giá, thiết kế và phát triển chương trình, xem xét sản phẩm và thị trường; trong suốt dự án: bao gồm phát triển sản phẩm, lên kế hoạch kinh doanh, củng cố hệ thống, liên kết thị trường, hỗ trợ thực hành; cho đến khi kết thúc dự án: chẳng hạn như đánh giá tác động

Các khóa chia sẻ đặc biệt cũng được xây dựng để nắm bắt các chủ đề thiết yếu và cấp bách đang có tác động đến các cộng đồng và doanh nghiệp của họ ví dụ như biến đổi khí hậu, giảm nhẹ nguy cơ thảm họa, cũng như nhiều vấn đề khác.

Chương trình được đúc kết từ các bài học đã rút ra và các chiến lược đã được kiểm chứng trong suốt 12 năm làm việc sâu sát và trực tiếp với các tổ chức địa phương và cộng đồng dựa vào rừng về vấn đề phát triển doanh nghiệp ở 5 quốc gia: Campuchia, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Philippines.

Phương pháp và công cụ xuất phát từ sự tổng hợp kiến thức và kinh nghiệm của 25 tổ chức cũng như một đội ngũ các chuyên gia quốc tế với nền tảng chuyên môn đa dạng bao gồm, phát triển doanh nghiệp cộng đồng, quản lý tài nguyên, nghiên cứu, quảng bá, thiết kế lâm sản, và nhiều vấn đề khác. Chương trình liên tục được cập nhật, mở rộng bộ công cụ, bồi đắp cơ sở kiến thức về LSNG, các thị trường, cũng như các phương pháp thực hiện có hiệu quả liên quan tới quản lý tài nguyên bền vững và doanh nghiệp dựa vào cộng đồng thông qua việc nghiên cứu dựa trên hành động thực tiễn, phát triển nghiên cứu trường hợp điển hình, các dự án thí điểm, những chuyến tham quan trao đổi học tập, các hội thảo, cũng như quan hệ đối tác có tổ chức bền vững.

×