NTFP Việt Nam

CHUYẾN THAM QUAN HỌC HỎI TẠI INDONESIA CỦA CÁN BỘ NTFP-EP VIỆT NAM

Ngày 7-10 tháng 12 vừa qua, NTFP-EP Việt Nam đã tổ chức cho các thành viên chuyến tham quan học hỏi tại một số cơ sở và mô hình điển hình ở Indonesia.

Mục tiêu của chuyến đi lần này là tạo không gian thoải mái cho các nhân viên có một buổi họp mặt nội bộ nhằm xây dựng hoạt động cho chương trình, đồng thời tham quan các mô hình nhằm tăng cường hiểu biết về phát triển LSNG cho các thành viên, tạo điều kiện học tập các kinh nghiệm, mô hình tốt trong công tác bảo tồn và phát triển Lâm sản ngoài gỗ (LSNG), để từng thành viên khi trở về có thể áp dụng trong lĩnh vực công tác của mình. Đoàn đã được tham quan, học hỏi ở các điểm du lịch nổi tiếng:

1/ Ngôi làng của các nghệ nhân Mas, Celuk và Ubud

2/ Ruộng bậc thang Tegalalang

Ngoài ra, các thành viên có kết hợp tham quan các hộ sản xuất, kinh doanh LSNG và các chợ, trung tâm thương mại,..để xem xét thị trường về LSNG.

Qua chuyến tham quan, các thành viên đã nâng cao nhận thức nhiều về: tầm quan trọng của LSNG; vai trò của LSNG đối với đời sống của cộng đồng địa phương, và tiềm năng to lớn của LSNG đóng góp vào sự phát triển của kinh tế. Ngoài ra, các thành viên có kết hợp tham quan các hộ sản xuất, kinh doanh LSNG và các chợ, trung tâm thương mại,..để xem xét thị trường về LSNG.

Tổng kết sau buổi họp mặt, các thành viên đánh giá cao các hoạt động của dự án, các hoạt động này thực sự đã xuống đến người dân, được sự ủng hộ và chung tay của chính quyền; đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến để các mô hình của dự án thực hiện tốt hơn nữa về cả hình thức lẫn nội dung trong năm tới.

Mỗi thành viên đều tin tưởng hơn vào sự phát triển của Chương trình LSNG trong tương lai, đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm và công việc cần làm của cá nhân và cơ quan trong việc bảo tồn và phát triển LSNG.

Thuỷ Nguyễn

×