NTFP Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ CBNE

Dưới những tán rừng, con người được thừa hưởng rất nhiều sản phẩm. Những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) này đóng góp đáng kể vào sinh kế và thu nhập của khoảng 1,3 tỷ người sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên và dịch vụ từ rừng. Nhưng dù cho có tầm quan trọng như vậy, việc buôn bán LSNG lại thường không được chú ý, so với việc buôn bán gỗ vốn rất dễ nhận thấy.

Các Doanh nghiệp Lâm sản ngoài gỗ Dựa vào Cộng đồng (CBNEs) hỗ trợ tạo ra thu nhập cho đồng bào địa phương và thúc đẩy việc bảo tồn các nguồn tài nguyên tự nhiên thông qua việc bảo vệ rừng và các phương pháp thu hoạch bền vững. Căn cứ vào sự phát triển của các chương trình lâm nghiệp xã hội ở Nam và Đông Nam Á, tiềm năng của các CBNE trong các lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp, thực phẩm, mỹ phẩm, nội thất và mỹ nghệ, dệt may và các ngành công nghiệp khác thường bị bỏ qua bởi vì các CBNE bị coi là các bên không đáng kể, có ít năng lực, quy mô nhỏ và khả năng tiếp cận thị trường kém, thiếu sự tổ chức và năng lực liên kết để tận dụng những điểm bật độc đáo của họ và cùng tiếp cận thị trường một cách chiến lược. Một môi trường chính trị năng động và hỗ trợ cho các doanh nghiệp này trở nên thành công vẫn chưa hiện diện.

Chương trình trao đổi LSNG (NTFP-EP), nhận ra tiềm năng chưa được khai mở của hàng nghìn CBNEs trên khắp khu vực và sự đóng góp to lớn của họ đến cuộc sống của cộng đồng cũng như việc bảo tồn rừng, và đã tổ chức một diễn đàn để hướng sự chú ý của công chúng vào các CBNE. Diễn đàn trực tuyến này sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin, nâng cao năng lực, tham gia thị trường, và hành động chính trị nhằm hỗ trợ CBNEs. Nó sẽ cung cấp một địa điểm để chia sẻ, trao đổi, hợp tác và làm sáng tỏ các vấn đề còn tồn đọng. Đây sẽ là một cơ hội cho các CBNEs để phát triển, kết nối và định hướng trong thời kỳ bình thường mới khi mà sự chú ý và hành động được hội tụ từ nhiều lĩnh vực, phân khúc và thế hệ hơn.

×