NTFP Việt Nam

Hội nghị Mật ong quốc tế về phát triển nuôi ong và thương mại mật ong trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hệ sinh thái

Ngày 6-10/11/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Châu Á phối hợp với Viện Sinh Thái học Miền Nam cùng với sự tài trợ của nhiều bên tổ chức Hội nghị quốc tế về phát triển nuôi ong và thương mại mật ong nhằm trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp để hướng tới mục tiêu phát triển mạnh và bền vững nghề nuôi ong, cùng với sự tài trợ của nhiều bên liên quan.

Tại Hội nghị này, các đại biểu trong nước và nước ngoài đến từ Úc, Pháp, Mỹ, Campuchia, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Philippin, Việt Nam,… sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề:  Tác động của biến đổi khí hậu đối với ong bản địa, hoạt động giám sát và đánh giá quần thể ong và tình trạng của loài ong mật Apis dorsata châu Á; Nhãn hiệu tập thể (FHCM) cho mật ong, chi tiêu chất lượng và chương trình dán nhãn Hệ thống Đảm bảo có Sự tham gia (PGS); Những quy ước và tiêu chuẩn đối với các loài ong A. cerana A. dorsata; Phân tích phấn hoa và bản đồ phấn hoa; Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị ở khu vực châu Á, bao gồm cả các vấn đề bảo tồn và du lịch sinh thái; Đề xuất chương trình nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát triển ong mật rừng tràm Việt Nam; Quản lý bệnh dịch trên ong,..


Đại biểu quét mã QR code TXNG

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm làm từ mật ong, sáp ong

Việt Nam mà nước xuất khẩu mật ong đứng thứ 3 ở Châu Á và là một trong 10 nước có tỷ trọng xuất khẩu mật ong cao trên thế giới. Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng tạo sự bền vững trong phát triển nghề nuôi ong và thị trường mật ong là chất lượng quý, hiếm của mật ong. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng ong mật và nghề nuôi ong đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là đứng trước nguy cơ dịch bệnh, giống bị thoái hóa… Vì vậy, hội thảo này là cơ hội để giúp ngành ong phát triển an toàn và bền vững.

Thuỷ Nguyễn

×