NTFP Việt Nam

NỖI LO NGHÀNH LÂM NGHIỆP

Giao rừng, cho thuê rừng là công việc ưu tiên trong những năm gần đây và được thực hiện dựa trên Nghị định số 156/2018/NĐ_CP của Ngành Lâm nghiệp. Tuy nhiên hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng ở mỗi tỉnh khác nhau.

 • Có nơi giao rừng nhưng không giao đất. Có nơi giao rừng nhưng không có kinh phí giao khoán bảo vệ rừng.
 • Ai là người sẽ được nhận giao đất giao rừng?
 • Hộ gia đình/Cá nhân/cộng đồng dân cư được giao đất giao rừng có được cấp sổ đỏ không?
 • Ngoài trách nhiệm giữ rừng họ còn có quyền lợi gì?
 • Ai là người thẩm định phương án giao đất giao rừng?
 • Chưa có quy định cụ thể đồng bộ, thống nhất về trình tự thủ tục giao rừng.
 • Chưa có quy định chi tiết hồ sơ giao rừng.

Góp phần giải quyết các khó khăn của ngành Lâm Nghiệp, vào ngày 01/07/2022, Tổng cục lâm nghiệp chủ trì hội thảo “Tham vấn góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 156/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp” tại Đà Nẵng với sự đồng thực hiện bởi các tổ chức CEGORN (Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao), FORLAND (Liên minh Đất rừng), MRLG (Dự án quản trị đất đai tiểu vùng sông Mekong), GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE (Chương trình Liên minh sinh kế xanh).

Hội thảo quy tụ hơn 50 đại biểu đến từ Tổng cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Sinh thái học Miền Nam và các tổ chức phi chính phủ khác.

Hội thảo ghi nhận được 17 lượt ý kiến đóng góp từ đại diện mỗi tỉnh và các tổ chức cho dự thảo Nghị định 156 và nêu thực trạng giao đất giao rừng ở mỗi địa phương.

 

Cuối hội thảo, ông Bùi Chí Nghĩa Phó Tổng cục Lâm nghiệp tổng kết:

 • Ghi nhận các ý kiến của đại biểu, đặc biệt chú ý đến các ý kiến thực tiễn từ mỗi địa phương;
 • Sẽ làm rõ quy trình giao rừng đồng bộ giao đất và thống nhất quy trình thực hiện giữa hai bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên môi trường.
 • Tránh nhiệm quản lý rừng của Cục Kiểm lâm, xem xét quyền lợi của chủ rừng và các bất cập để từng bước thay đổi.
 • Dựa trên nhu cầu và đề xuất của các tỉnh để xây dựng dự thảo sửa đổi NĐ 156 phù hợp cho tương lai và giải quyết nỗi lo của Ngành Lâm nghiệp.
×