NTFP Việt Nam

YOUTHCAMP 2023

Trong thời gian 2 ngày 16 và 17 tháng 12, các học  viên được truyền đạt các nội dung như: Hướng dẫn về  một số cách nghiên cứu thị trường cơ bản; cách xây dựng tiêu hoàn thiện cho sản phẩm, giới thiệu kế hoạch kinh doanh Canvas; chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn văn hóa truyền thống  gắn với phát triển du lịch ở Langbiang; mô hình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Châu Mạ gắn với phát triển du lịch;

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên tuyên truyền về nhận diện cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với sản phẩm trong bối cảnh mới; đặc điểm thị trường và các xu hướng mua hàng hiện nay, kỹ năng tiếp cận thị trường; vấn đề cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm, dịch vụ khách hàng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các học viên trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Qua lớp tập huấn, học viên có thể vận dụng trong thực tiễn công tác, góp phần khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch ở các địa phương. Nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm hiệu quả thông qua môi trường mạng. Việc quảng bá truyền thông cho các sản phẩm địa phương trên thương mại điện tử góp phần mang đến nhiều cơ hội để tiếp cận và mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm có các sản phẩm OCOP. 

NTFP-EP Việt Nam mong muốn các học viên tiếp thu tích cực các nội dung tập huấn, dành nhiều thời gian thực hành nghiên cứu thị trường của sản phẩm tại địa phương mình, nắm bắt xu hướng công nghệ, trau dồi các kỹ năng bán hàng trên không gian mạng, từ đó thích ứng và khai thác tốt loại hình kinh doanh. Đồng thời NTFP-EP Việt Nam cũng tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch hành động các học viên đã xây dựng cho năm 2024./.

Thuỷ Nguyễn

×