NTFP Việt Nam

HỘI NGHỊ ASIA PARK CONGRESS LẦN 2

  HỘI NGHỊ ASIA PARK CONGRESS LẦN 2 - NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO CHO THẾ HỆ TRẺ  Ngày 25 – 29/05/2022 vừa qua, NTFP EP - Việt Nam vinh dự được tham gia Hội nghị Asia Park Congress lần thứ 2 tại Kota Kinabalu, Sabah…

Xem Tiếp
×