NTFP Việt Nam

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 – DỰ ÁN LIÊN MINH SINH KẾ XANH (GLA2)

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 - DỰ ÁN LIÊN MINH SINH KẾ XANH (GLA2) Ngày 23/03/2023, NTFP EP Việt Nam/SIE - tổ chức điều phối Chương trình Liên minh Sinh kế Xanh (Green Livelihood Alliance – GLA) tại Việt Nam  đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết…

Xem Tiếp
×