NTFP Việt Nam

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ DỰ ÁN LIÊN MINH RỪNG – VÌ SINH KẾ XANH (GLA2)

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ DỰ ÁN LIÊN MINH RỪNG - VÌ SINH KẾ XANH (GLA2) Hội thảo đánh giá giữa kỳ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày 27,28,29 tháng 6 vừa qua, với sự tham gia của các đối tác liên minh:…

Xem Tiếp
×