NTFP Việt Nam

LÀM GÌ ĐỂ BẢO TỒN, KHAI THÁC HIỆU QUẢ  CÂY THUỐC MỌC TỰ NHIÊN Ở RỪNG?

LÀM GÌ ĐỂ BẢO TỒN, KHAI THÁC HIỆU QUẢ  CÂY THUỐC MỌC TỰ NHIÊN Ở RỪNG? Phát triển cây dược liệu không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen các loại cây thuốc quý, mà còn giúp tạo thu nhập, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. Hiện…

Xem Tiếp
×