NTFP Việt Nam

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Trên thế giới hiện tại có khoảng 60 triệu cư dân sống dựa vào rừng, được xác định chủ yếu ở các nước Tây Phi, Châu Mỹ La tinh và các nước khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, có khoảng 13 triệu cộng đồng dân tộc đang sinh…

Xem Tiếp

DỰ ÁN GLA2 ( GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE)

DỰ ÁN GLA2 ( GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam có rất nhiều khu rừng truyền thống. Các khu rừng này được cộng đồng tự nguyện quản lý, bảo vệ và khai thác…

Xem Tiếp
×