NTFP Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ CBNE

GIỚI THIỆU VỀ CBNE Dưới những tán rừng, con người được thừa hưởng rất nhiều sản phẩm. Những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) này đóng góp đáng kể vào sinh kế và thu nhập của khoảng 1,3 tỷ người sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên và…

Xem Tiếp

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED EXCEED là từ viết tắt của “Expanding Community Enterprise and Economic Development” hay “Mở rộng Doanh nghiệp Cộng đồng và Phát triển Kinh tế”. Đây là chương trình đào tạo và tư vấn của NTFP-EP nhắm đến hỗ trợ hoạt động của các tổ chức…

Xem Tiếp
×