NTFP Việt Nam

KHOÁ TẬP HUẤN VỀ GIỚI

KHOÁ TẬP HUẤN VỀ GIỚI "XÂY DỰNG CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN SINH KẾ" Trong khuôn khổ Dự án Green livelihood Alliance 2 (GLA2): “Rừng vì tương lai công bằng”, Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP Việt Nam) thuộc…

Xem Tiếp

HỘI NGHỊ ASIA PARK CONGRESS LẦN 2

  HỘI NGHỊ ASIA PARK CONGRESS LẦN 2 - NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO CHO THẾ HỆ TRẺ  Ngày 25 – 29/05/2022 vừa qua, NTFP EP - Việt Nam vinh dự được tham gia Hội nghị Asia Park Congress lần thứ 2 tại Kota Kinabalu, Sabah…

Xem Tiếp

GIỚI THIỆU VỀ CBNE

GIỚI THIỆU VỀ CBNE Dưới những tán rừng, con người được thừa hưởng rất nhiều sản phẩm. Những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) này đóng góp đáng kể vào sinh kế và thu nhập của khoảng 1,3 tỷ người sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên và…

Xem Tiếp

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED EXCEED là từ viết tắt của “Expanding Community Enterprise and Economic Development” hay “Mở rộng Doanh nghiệp Cộng đồng và Phát triển Kinh tế”. Đây là chương trình đào tạo và tư vấn của NTFP-EP nhắm đến hỗ trợ hoạt động của các tổ chức…

Xem Tiếp
×