NTFP Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ CBNE

GIỚI THIỆU VỀ CBNE Dưới những tán rừng, con người được thừa hưởng rất nhiều sản phẩm. Những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) này đóng góp đáng kể vào sinh kế và thu nhập của khoảng 1,3 tỷ người sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên và…

Xem Tiếp
×