NTFP VietNam

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ

Quỹ Tài trợ nhỏ Pastor Rice (PRSGF) là một chương trình tài trợ hướng tới cộng đồng, được thành lập bởi Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) nhằm tiếp nối di sản và để tưởng nhớ Mục sư Delbert Arthur Rice, một trong những người thuộc ban quản trị sáng lập của tổ chức.

Mục sư Rice là một nhà truyền giáo người Mỹ lần đầu tiên đến vùng núi Brgy. Imugan, Sta. Fe, Nueva Vizcaya, Bắc Luzon, Philippines vào giữa những năm 1960 và ở lại đó sống với cộng đồng bản địa Ikalahan cho đến khi ông qua đời vào năm 2014. Ông là một nhà nhân chủng học, kỹ sư điện, nhà giáo dục và nhà môi trường. Ông là người đấu tranh cho bộ tộc Ikalahan và cho các hệ sinh thái vùng cao bền vững, cũng là người đặt nền móng cho việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở Philippines. Năm 2014. ông nhận được giải thưởng của Frédéric Ozanam về dịch vụ cộng đồng.

Tiền thân của Quỹ Tài trợ nhỏ Pastor Rice là Quỹ tài trợ vi mô (Micro Grant Facility -MGF), đã hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng khác nhau ở Nam và Đông Nam Á kể từ năm 2007 thông qua sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ khác nhau như Broederlijk Delen, Both ENDS/Rich Forests, Ecosystem Alliance, International Union for the Conservation of Nature – National Committee of The Netherlands (IUCN-NL), and the Samdhana Institute. Quỹ đang được quản lý bởi NTFP-EP Châu Á thông qua văn phòng tại Manila.
Trong năm 2016 – 2020, Quỹ Tài trợ nhỏ Pastor Rice đã nhận được tài trợ từ Liên minh toàn cầu về hành động xanh và Giới (GAGGA). Theo danh mục tài trợ, Quỹ Tài trợ nhỏ Pastor Rice đã trao khoảng 170 khoản tài trợ cho hơn 100 nhóm phụ nữ và các sáng kiến do họ làm chủ nhằm tăng cường năng lực và thống nhất các nhóm cơ sở để vận động hành lang đồng thời vận động cho các quyền của phụ nữ và chương trình công bằng môi trường.
Hiện tại, PRSGF tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ GAGGA, cũng như các tổ chức đối tác khác để hỗ trợ sự bền vững dựa vào cộng đồng bản địa và cộng đồng địa phương ở khu vực có rừng tại Châu Á.

×